Skaning laserowy to najdokładniejsza i najszybsza metoda sporządzania inwentaryzacji budynków zabytkowych. Możliwość szczegółowego odwzorowania najdrobniejszych szczegółów i detali historycznych obiektów w ich rzeczywistej, często zakrzywionej formie powoduje, że skaner laserowy jest idealnym narzędziem w sporządzaniu bazy inwentaryzacyjnej do przyszłego projektowania. Dodatkowo dane pomiarowe można ustawić we współrzędnych geodezyjnych, gdzie każdy punkt inwentaryzacji mamy osadzony w miejskiej siatce pomiarowej X,Y,Z. Przede wszystkim metoda ta charakteryzuje się wielką dokładnością, gdzie zakres pomiarowy może obejmować kilka do kilkudziesięciu punktów pomiarowych na 1cm2. Metodę skaningu laserowego stosujemy sporządzając projekty przebudowy istniejących obiektów jak i świadczymy usługi zewnętrzne wykonując referencyjny materiał w postaci chmury punktów, kładów 2D, inwentaryzacji CAD.