DOKUMENTACJE KONSERWATORSKIE:

Studia uwarunkowań lokalizacyjnych

Studia historyczno – przestrzenne

Studia rewaloryzacji zespołów staromiejskich

Studia krajobrazowe

Badania architektoniczne

Badania konserwatorskie

Badania archeologiczne

Badania stratygrafii warstw malarskich

Menu