Gzowski Architekci sp. z o.o. to biuro architektoniczne, skupiające swoją działalność na obiektach zabytkowych oraz nowych obiektach osadzonych w historycznej tkance miejskiej.
Nowe zamierzenia budowlane na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz szerokie doświadczenie naszego zespołu są idealną płaszczyzną do wyspecjalizowania się w dokumentach badawczych i projektowych, wykorzystujących wiedzę o wielowarstwowej problematyce inwestycji oraz ochrony zabytków. Jest to o tyle istotne, iż szeroka działalność naszego biura, dała nam z czasem możliwość kompleksowej obsługi naszych klientów, zdejmując z nich w całości ciężar koordynacji inwestycji na etapie przed wykonawczym.

Gzowski Architekci sp. z o.o. w swoim profilu zmierza także do promowania współczesnej architektury zarówno w zespołach staromiejskich jak i pozostałych obszarach inwestycyjnych. Promowania architektury nie tylko w wysokich standardach programowych oraz materiałowo – technologicznych, ale także projektowanej w skali i „dla człowieka”. Respektowanie naturalnych potrzeb człowieka oraz jego otoczenia naturalnego i kulturowego należy uznać za jedną z głównych zasad, którymi kierujemy się w przygotowaniu inwestycji.