Projekt rewitalizacji terenów w około murów obronnych w Lęborku

Lębork

2005-2007