Pałac w Leźnie

Kompleksowa rewaloryzacja i rekonstrukcja stolarki drewnianej

1997